Доставиха оборудването на МБАЛ “Д-р Киро Попов – Карлово” ЕООД”

Доставиха оборудването на МБАЛ “Д-р Киро Попов – Карлово” ЕООД”

Днес в МБАЛ “д-р Киро Попов” бяха доставени компютърен томограф, дигитален рентгенов апарат, респиратор и ехокардиограф, част от оборудването по проект на Община Карлово, финансиран по ОП “Регионално развитие”. По този проект болницата е получила още: анестезиологични апарати – 2 бр., биохимичен анализатор, имунологичен анализатор, автоматичен коагулометър, хемодиализни апарати – 4 бр., дефибрилатори – 3 бр., дефиблилатор за деца, газстроскоп, колоноскоп, бронхоскоп, пациентни монитори – 7 бр., ЕЕГ – електроенцефалограф, ЕМГ – електромиограф, хистероскоп, стерилизаторна апаратура, видеоколпоскоп. В петък ще бъде доставена и асансьорната уредба. Паралелно с доставката на апаратура, по същия проект в болницата в момента се извършва ремонт, с което ще бъде подобрена инфраструктурата съобразно с действащите санитарно-хигиенни и технически изисквания и с бъдещите нужди на обслужваното население. Кметът на Общината д-р Емил Кабаиванов на место се запозна с доставената най-съвременна апаратура и ремонтните дейности, които се извършват в болницата. Общата стойност на проекта е 3 810 740,34 лв., от които 3 723 474,39 лв. представлява безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. и собствен принос на Община Карлово в размер на 87 265,95 лв.

   

0 коментарa

Виж още