Доходът и разходите на едно лице през ноември 2009г са намалели

Доходът и разходите на едно лице през ноември 2009г  са намалели

Общият доход средно на лице от домакинство през ноември 2009 г. е 307.07 лв. и спрямо същия месец на 2008 г. намалява с 4.1%. Основен източник на доход на домакинствата е работната заплата. През ноември 2009 г. тя е 158.35 лв. средно на лице от домакинството, което е с 1.5% по-малко спрямо същия месец на миналата година. Вторият по значение източник на доходи за българските домакинства са доходите от пенсии, като през ноември 2009 г. спрямо същия месец на предходната година доходите от пенсии нарастват с 24.4% до 91.25 лв. средно на лице от домакинство. През ноември 2009 г. доходите от самостоятелна заетост се увеличават с 6.6% процента спрямо същия месец на миналата година, като достигат 19.35 лв. средно на лице от домакинство. Другите доходи от социално осигуряване и социални помощи през ноември 2009 г. имат сравнително малко значение за формирането на общият доход на домакинствата. Те нарастват за периода с 9.1%, като достигат 10.46 лв. средно на лице. Общият разход на лице от домакинство през ноември 2009 г. е 277.74 лв. и намалява спрямо същият месец на 2008 г. с 3.6%. Най-големи са разходите за храна,енергия, горива и вода и др.Разходите за дома (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане) намаляват от 54.54 лв. през ноември 2008 до 51.39 лв.през ноември 2009г. Разходите за храна остават почти толкова, колкото са били през ноември 2008г. - 98.96 лв. средно на лице в домакинството. Разходите за здравеопазване, за транспорт и съобщения, за алкохолни напитки и цигари са нарастнали, докато разходите за облекло и обувки са намалели с 15.9% и през ноември 2009 г. те са 10.39 лв. средно на лице.

   

0 коментарa

Виж още