До две години Централна гара София ще бъде модернизирана

До две години Централна гара София ще бъде модернизирана

До две години Централна гара София ще стане модерна европейска сграда, със съвременен вид и архитектура. Това каза министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов по време на подписването на договорите за строителство и строителен надзор по проект „Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София”. По думите му, важността на проекта се определя от ключовото място на гарата в европейската железопътна мрежа, тъй като през нея минават три общоевропейски транспортни коридори – ІV-ти, VІІІ-ми и Х-ти. „Строителните дейности няма да възпрепятстват ежедневния пътникопоток, движението на влаковете няма да бъде спирано, като графикът на работа ще бъде съобразен с влаковото разписание“, каза още министър Папазов. След рехабилитацията, Централна гара София ще бъде напълно архитектурно обновена, отговаряща на изискванията за енергийна ефективност, с много по-добри комуникационни връзки, до всички нива на гаровия комплекс ще има осигурен достъп за лица с намалена подвижност. Проектът се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г., а срокът за изпълнението му е края на 2015 година.

   

0 коментарa

Виж още