До края на март декларираме e-mail пред НАП

До края на март декларираме e-mail пред НАП

Всички фирми регистрирани по закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) са длъжни да декларират официален e-mail адрес за кореспонденция пред НАП до края на март 2010г. Задължените лица сами избират e-mail, който да декларират пред Агенцията по приходите, с подаването на заявление в свободен текст на място в офисите на НАП. При промяна в електронния адрес, лицето уведомява приходната администрация в 7 дневен срок, освен ако промяната е направена чрез заявление за вписване в Агенцията по вписванията. Част от фирмите регистрирани по ДДС вече са заявили електронен адрес за кореспонденция пред Агенцията по вписванията и не е необходимо да посещават компетентната дирекция на НАП. Останалите следва да го направят в законоустановения срок 31 март тъй като липсата на e-mail е основание за отказ за регистрация или дерегистрация на фирмата по ДДС.

   

0 коментарa

Виж още