До края на март се представят отчетите за използваните количества бои, лакове и авторепаратурни продукти през предходната година

До края на март се представят отчетите за използваните количества бои, лакове и авторепаратурни продукти през предходната година

До 31 март дружествата, които в дейността си използват или търгуват с бои, лакове и авторепаратурни продукти трябва да представят в съответната РИОСВ справка за произведените и употребени количества през предходната година. Задължението е ежегодно, като изискванията за отчетите са разписани в Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения, използвани при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти. За територията на РИОСВ-Русе дружествата, подлежащи на контрол по тази наредба са 49 за Русенска област, 16 за Разградска и 33 за Силистренска област. В това число попадат производители и вносители на такива продукти, търговци на едро и дребно, строителни и мебелни фирми, автосервизи и машиностроителни предприятия. Задължения за докладване имат и фирми или обществени организации, които са използвали продукти за възстановяване на обекти със статут на културни ценности (сгради, стари превозни средства). За тях се допускат изключение от нормите, определени в Наредбата, след издаване на разрешение за точно определени количества и видове от тези продукти. За непредставяне на отчети в срок, Законът за чистотата на атмосферния въздух предвижда глоби и санкции съответно – за физически лица – от 500 до 2000 лева, а за юридическите от 1000 до 3000 лева.

   

0 коментарa

Виж още