До края на седмицата приключва асфалтирането на пътеката до Дома на инвалида в Стара Загора

До края на седмицата приключва асфалтирането на пътеката до Дома на инвалида в Стара Загора

До края на седмицата ще бъде положена асфалтовата настилка на пътеката от Дома на инвалида до паркинг „Загорка“, а до края на месеца ще бъде поставен и обезопасителен парапет, както поискаха обитателите му от кмета на Стара Загора Живко Тодоров. Извършени са демонтажни, земни и пътни работи, ще бъдат положени 1 170 кв.м битумен разлив и 142 т. плътен асфалтобетон. Ще бъдат поставени 476 м нови бетонови бордюри и ограничителни пешеходни огради. Стойността на ремонта е 69 541 лв. Ремонтът е резултат на на множество сигнали и многогодишни опити на хората с физически недостатъци да привлекат вниманието на администрацията върху затрудненията, които изпитват при придвижването си към дома. Участъкът е по главния път от Стара Загора за Казанлък и по него ежедневно преминава голям трафик на превозни средства. Пътеката до дома е един от 18-те обекта, включени в изпълнението на инвестиционната програма на Община Стара Загора за ремонтни работи по пътни настилки и междублокови пространства за общо над 720 000 лв. и обща площ 16 163 кв.м. Те са избрани от общинското ръководство по преписки, сигнали и жалби до общинската администрация и целят удовлетворяване на потребностите на възможно най-голям брой хора и в най-голям обществен интерес. Такъв е ремонтът на част от пътя до единствения в страната Спасителен център за диви животни на фондация „Зелени Балкани“ в Стара Загора, който ежегодно е посещаван от хиляди природолюбители от страната и чужбина. Ремонтирани са още участъци в тежко състояние от бул.“Ц.С.Велики“, ул.“Евлоги Георгиев“, ул. „Оборище“,ул. „Ген.Гурко“, ул. „Св.Троица“, ул. „Св. Кл. Охридски“, ул. „Поп М. Кънчев“ и паркинг до кв. „Три чучура север“. Благоустроени са блокови пространства на бул. „Славянски“ №№4,6 и 8, на север от ул. „Ген. Столетов“ и ул. „К. Ганчев“ 72, както и пространството между ул. Ген. Столетов“ 153, бул. „П. Евтимий“ 149, ул. „Хр. Морфова“ 2 и подземен гараж. В кв. „Зора“ е направен текущ ремонт на настилката по ул. „Сирма войвода“ и ул. „Единство“, изградена е подпорна стена под бл. 19 в кв.„Железник“. Изпълнител на ремонтните дейности е Обединение „Пи Ес“ Стара Загора. Строителният надзор от страна на общината се извършва от работни групи, назначени със заповед на кмета на Стара Загора Живко Тодоров.

   

0 коментарa

Виж още