До момента са извършени четири проверки на дейността на Областна администрация – Стара Загора за дейността и през изминалите осем години

До момента са извършени четири проверки на дейността на  Областна администрация – Стара Загора за дейността и през изминалите осем години

На 5 ноември 2010 година областният управител Йордан Николов, неговите заместници Галина Стоянова и Димитър Драчев, и главният секретар на областната администрация Мариана Кръстева дадоха съвместна пресконференция. От встъпването в длъжност на областния управител Йордан Николов и неговия екип до момента са извършени четири проверки на дейността на Областна администрация – Стара Загора за дейността през миналия осем годишен период. Сметната палата извърши одит на финансовото управление на бюджета на Областна администрация за периода 2008-2009г. Проверката завърши с одитен доклад, който е публикуван на сайта на Областна администрация и в който правят впечатление изводите, че всички разпореждания с държавна собственост, включително и замените, които са направени са законосъобразни. Областният управител сезира дирекция „Главен инспекторат” на Министерски съвет и беше извършена проверка на периода 2005-2009г. В заключителния доклад са посочени само препоръки за подобряване на административната организация. Агенцията за държавна финансова инспекция извърши две проверки. Едната, която приключи беше за законосъобразност на проведените обществени поръчки и конкурси за периода 2005-2009г. Проверяващият орган е съставил 8 акта за административни нарушения по чл.34,ал.1 от Наредбата за малки обществени поръчки : /Възложителят е длъжен да изпрати информация за всеки сключен в резултат на проведена процедура договор за малка обществена поръчка до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки не по-късно от 7 дни след сключването на договора, и след неговото изпълнение./ Актове са съставени съответно на длъжностните лица: 1. Мария Нейкова- Областен управител 2002-2009г.- 4 акта с номера: 11011696, 11011697,11011698 и 11011699 от 05.08.2010г. 2. Данчо Данев – заместник областен управител- 2 акта 11011872 и 11011873 от 29.09.2010г. 3. Хюсеин Енгер - заместник областен управител- 2 акта 11011874 и 11011875 от 29.09.2010г. Общата стойност на финансовите разпореждания за 2007, 2008 и 2009г. са: 1 милион 365 хиляди 724 лв. без ДДС Сделките, които са проверявани са: 2007г. 1. Ремонтни работи на административна сграда на Областна администрация- първа част, по програма „Красива България” ,на стойност 199 902лв. без ДДС./финансиран от МТСП/ Изпълнен от „Консорциум „Идея”ДЗЗД,Стара Загора, представляван от „Папагал”ООД с управител Михаил Ракаджиев 2008г. 2. Ремонтни работи на административна сграда на Областна администрация- подмяна на алуминиева дограма с PVC- втора част на стойност 199 992 лв. без ДДС. / финансиран от МТСП/ Изпълнен от фирма „Меаца” ООД , с управител Фахри Идриз, Кърджали 3. Доставка на офис обзавеждане за областна администрация финансиран със средства на областна администрация- приходи от продажби в размер на 267 512лв. без ДДС, разделени в пет договора за изпълнение спечелени от една фирма „Ванко-91”ЕООД, Пазарджик, представляван от Люба Димитрова. 4. Основен ремонт на входно помещение и зала на 15 етаж на стойност 282 467лв. без ДДС. Изпълнен от „Валдес -96”ЕООД, Костинброд, с управител Валери Венков. 2009г. 1. Благоустрояване алеи парк „Дъбова гора”, Старозагорски минерални бани, на стойност 160 000 лв. без ДДС. Финансиран по програма „Красива България” на МТСП. Изпълнен от „Ди Ес Строй” ООД, Стара Загора с управител Н. Маринов. 2. Подмяна на ламаринена обшивка на покрива на областна администрация на стойност 61 780 лв. без ДДС. Изпълнен от „БМ- Груп- инженеринг” ЕООД, София с управител Алберт Александров. 3. Ремонт и хидроизолация на покрив на областна администрация на стойност 191 378 лв. без ДДС. Изпълнен от „Валдес- 96” ЕООД, София. 4. Абонамент и поддръжка на климатични системи по договор с ЕТ „Климат - Пенко Пенев”ООД, изплатени 2 693 лв. Договорът е прекратен от областния управител Йордан Николов на 01.10.2010г. В момента Агенцията за държавно финансова инспекция проверява законосъобразност на извършените продажби и замени на имоти в управление на Областния управител и на Министерството на отбраната за периода 2005-2009г. Проверката не е приключила.

   

0 коментарa

Виж още