До 19 лв. плащане за пускане на спрян ток

До 19 лв. плащане за пускане на спрян ток

До 19 лв. ще струва възстановяване на захранването, 30 лв. става проверката на електромер, а смяната на партидата ще е безплатна за цялата страна, съобщиха от пресцентъра на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), която прие максимално допустими нива за цените на допълнителните услуги. Те са свързани с пряката лицензионна дейност на електроразпределителните дружества. След многобройни сигнали на потребители, ДКЕВР изиска от всички електроразпределителни дружества и крайни снабдители ценоразпис и калкулация на разходите за услуги, които те предоставят. Беше установено, че за едни и същи дейности, клиентите на всяка от трите компании заплащат различни цени, което е предпоставка за неравнопоставеност на потребителите в отделните региони на страната. С цел уеднаквяване на принципите при формирането на цените и защита на потребителите, ДКЕВР утвърди пределни цени на услугите за всички дружества. При тяхното определяне са отчетени разходите за поддръжка на енергийните съоражения, за материали, за труд и времето за извършване на съответната услуга. С приетото решение клиентите на електроразпределителните компании ще заплащат най-много 19 лв. за повторно включване на тока, а експресното му възстановяване ще струва до 38 лв. На същата цена ще е и измерване качеството на електрическата енергия. До 30 лв. ще трябва да платят потребителите за проверка или монтиране на контролен електромер по тяхно желание. ДКЕВР реши дейностите по пререгистрация, откриване и смяна на партида да се извършват безплатно на територията на цялата страна.

   

0 коментарa

Виж още