До 20 000 лв. за бизнес от Бюрото по труда

До 20 000 лв. за бизнес от Бюрото по труда

Бюрата по труда на територията на Област Благоевград продължават да развиват всички действащи схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, заяви за Дарик Станислава Поповска – директор на Регионална служба по заетостта- Благоевград. Сред най-актуалните от тях са схема „Подкрепа за предприемчивите българи – компонент I“, която предоставя безвъзмездна финансова помощ . Програмата е насочена към регистрирани безработни лица, които искат да стартират самостоятелна стопанска дейност. „По компонент I желаещите да участват в програмата ще имат възможност за обучение за малък и среден бизнес или бизнес услуги. Успешно завършилите курса ще имат право на участие по компонент II от схемата за разработване на бизнес проект и стартиране на самостоятелна стопанска дейност. Те ще имат възможността да получат до 20 000 лв, а също и финасиране на част от новоразкритите работни до 3-и месеца от тяхното назначаване“, обясни Станислава Поповска. Дирекциите “Бюро по труда” от цялата страна са започнали приемането на заявления от работодатели и новонаетите от тях лица, които желаят да се включат в проекта „По – близо до работа“. Този проект е насочен към новонаети лица, които работят в населено място различно от това, в което са регистрирани по настоящ адрес. „Става въпрос за финансиране на транспортните разходи до 80 км, финансираме и първоначалното, въвеждащо обучение, което всеки работодател трябва да осигури на своите служители“, каза директорът на Регионална служба по заетостта- Благоевград. До 21 декември се подават проектни предложения по схема „Безопасен труд“. Тя е насочена към малки, големи и средни предприятия и цещи подоряване условичта на труд в предпричтията. Минималната стойност на всеки един проект е 50 000 лв, максималната – 200 000 лв. За малки и средни предприятия финансирането е на 100%, а при големите безвъзмездната помощ е в размер на 80 % от стойността на проектното предложение, останалите 20 % поема кандидатът. Той не трябва да е държавна и общинска администрация или микропредприятие. Изисква се предприятието да има оценка на риска, утвърдена програма за минимизиране на риска, валиден договор със служба „Трудова медицина" и документи, удостоверяващи създаването на орган по безопастност и здраве при работа.

   

0 коментарa

Виж още