До 22 март ще бъдат преиздадени разрешителните за отпадъци по нови образци

До 22 март ще бъдат преиздадени разрешителните за отпадъци  по нови образци

Със заповед на министъра на околната среда и водите са утвърдени нови образци на разрешителните и регистрационни документи за дейности с отпадъци, издавани по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ бр. 53 2012 г.). В срок до 22 март 2013 г. служебно ще трябва да бъдат преиздадени всички документи, издадени след 13.07.2012 година, с влизане в сила на новия ЗУО. За преиздаване на документите не е необходимо операторите да подават заявления и да заплащат такси. Издадените след 13 юли 2012 година документи за дейности с отпадъци остават в сила до преиздаване на новите.

   

0 коментарa

Виж още