До 31 януари самоосигуряващите се могат да променят вида на осигуряването си

До 31 януари самоосигуряващите се могат да променят вида на осигуряването си

В понеделник (31 януари) изтича срокът, в който самоосигуряващите се лица могат да променят вида на своето осигуряване. От началото на годината до средата на януари 3566 самоосигуряващи се лица са подали декларации в НАП за промяна в осигуряването, като са заявили, че искат да се осигуряват на по-високия процент като се ползват от всички социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица. Видът на осигуряването за самоосигуряващите се лица може да се променя за всяка календарна година, ако е подадена декларация по утвърден образец от изпълнителният директор на НАП. Срокът за подаване на документа е до 31 януари. Декларациите се подават в офисите на НАП лично или чрез упълномощено лице, или по пощата с обратна разписка. В 7-дневен срок от започване или възобновяване на дейността си, самоосигуряващите се лица определят видът на осигуряването, като подават декларация в компетентната териториална дирекция. При прекъсване и възобновяване на съответната дейност през календарната година, същите не могат да променят вече избраният и деклариран вид осигуряване в НАП. Повече информация за попълване на данъчните и осигурителни декларации, можете да получите и на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700 на цената на един обикновен градски или междуселищен разговор.

   

0 коментарa

Виж още