До 5 хиляди лева глоба за бране на липов цвят и чупене на клони

До 5 хиляди лева глоба за бране на липов цвят и чупене на клони

Кметска заповед забранява чупенето на клони и брането на липов цвят, растящи върху терени общинска и държавна собственост. Забранява се и събирането и използването на липов цвят и цветен прашец от прилежащите площи - тротоари, улици и др. Контролът по изпълнението на заповедта се възлага на началник отдел „Опазване на обществения ред и управление при кризи" на община Стара Загора. На нарушилите ще се налага глоба в размер до 5000 лв. Заповедта се издава на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 19, ал. 2 от Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора, чл. 9 от Закона за лечебните растения, чл. 3 от Наредба № 2 за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения и чл. 18, т. 1 и т. 7 от Наредба за изграждане и опазване на озеленените площи и растителността на територията на Община Стара Загора.

   

0 коментарa

Виж още