Дребните производители с до 50 кокошки вече ще могат да продават законно яйца

Дребните производители с до 50 кокошки вече ще могат да продават законно яйца

Дребните производители с до 50 кокошки вече ще могат да продават законно яйца на общинските пазари.Това предвиждат промени в наредба, които се подготвят от министерството.Яйцата на дребните производители няма да е задължително да се маркират с код на производителя.Те обаче ще трябва да сложат на сергията надпис с името и адреса на собственика на кокошките. С новите правила реално се узаконява практиката възрастни жени да продават яйца. Отстъпката за дребните производители е съчетана със засилване на контрола над промишлените птицеферми.Наредбата въвежда задължение да се маркират и яйцата от т.нар. клас "В", които са за преработка в предприятия от хранително-вкусовата промишленост.Това ще става с червена точка с диаметър от поне 5 мм.

   

0 коментарa

Виж още