ДСБ ще иска президентът да върне за ново разглеждане текстове от Закона за електронните съобщения

ДСБ ще иска президентът да върне за ново разглеждане текстове от Закона за електронните съобщения

ДСБ ще изпрати писмо до президента, в което ще настоява да той да изпълни правомощията си по чл. 101, ал. 1 от Конституцията и да върне за повторно разглеждане закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения в тези текстове, които противоречат на добрата европейска практика и на Конституцията. Това съобщи пред журналисти народният представител от ДСБ Иван Иванов във връзка с приетите изменения в закона днес. По думите на Иванов - с направените изменения в закона „Комисията за регулиране на съобщенията получава безконтролно право по правила създадени единствено от нея самата и по определен начин неполучили възражение от СЕМ да предоставят временно до срока на разпространение на аналогово телевизионно и радио разпръскване да разпределят този ресурс на оператори, които тя прецени”. „Това би трябвало да противоречи на плановете за цифровизация, защото когато бе спрян конкурса преди 2 години за ефирно телевизионно и радио разпръскване беше подчертано, че се спира, за да не пречи на развитието на цифровизацията. Днес този аргумент някак си изчезва. За сметка на това отпада конкурсът като единствен досега използван механизъм за отдаване на ограничения честотен конкурс. Това противоречи на две други основополагащи положения – първо, че един ограничен честотен ресурс се предоставя без конкурс и второ, че предоставянето без конкурс винаги поражда и корупция и защита на определени корпоративни, а в определени случаи и политически интереси. Това ще се разбере буквално до месеци, когато ще започнат да се отдават честоти”, обясни Иванов. По думите на Иванов, ако президента не се възползва от правото си да върне за преразглеждане в пленарна зала на закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, то ДСБ ще събере необходимите 48 подписа и ще сезират Конституционния съд за отмяна на тези текстове. Иванов припомни, че в частта за санкциите, които ще се налагат на операторите е записан текст, който определя тези санкции от 10 000 до 50 000 лв. В алинея втора е записано, че когато се налага голяма обществена санкцията може да достигне до 1 млн. лв. По думите му след като Йордан Мирчев е поискал ал. 2 да отпадне, което не се случи, то той е проявил лобизъм в полза на операторите.

   

0 коментарa

Виж още