Държавата оряза с 10% училищните

Държавата оряза с 10% училищните

С 10% по-малка ще е издръжката на училищата от държавната субсидия за календарната 2009 г. Това стана ясно вчера на работно съвещание, организирано от Мария Динева, зам.-кмет на Община Стара Загора, с директорите на общинските училища. По Закона за държавния бюджет субсидиите за 2009 г. ще се получават в размер 90%, до изпълнение на макроикономическите показатели, уточни Цанка Ганева, директор на дирекция "Финансово-стопански дейности и бюджет". Община Стара Загора е поставена в първа група, за която са определени 1233 лв. за издръжка на един ученик (сумата ще стане факт след публикуване в Държавен вестник). Въпреки търсенето на съдействието на депутатите от Старозагорски избирателен район и всякакви други възможности, като една от най-динамично развиващите се общини, учениците й получават най-ниска издръжка. Съвещанието избра 7-членна комисия от директори в състав: Емилия Добрева (СОУ "В.Левски"), Николина Куличева (ПМГ "Гео Милев"), Донка Ангелова (СОУ "Железник"), Татяна Димитрова (ОУ "Г. Бакалов"), Славка Колева (Х ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"), Петя Лазарова (НУ "Зора") и Пепа Кирилова (ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", с.Хан Аспарухово, която до 3-4 февруари ще изработи формула за разпределение на бюджета. До първото заседание на комисията, всички директори могат да внасят писмено своите предложения в отдел "Образование, младежки дейности и спорт". Срокът за утвърждаване на формулата е 28 февруари т.г. Коренно се променя и начинът на финансирането през настоящата година. Отпадат досегашните функции на предварителен контрол на лице от общината. Директорите поемат цялата отговорност по управлението на бюджета. До 10-о число на предходния месец те ще дават заявка за превеждане на необходимите бюджетни средства, като се спазва съотношението на парите, които се получават от държавния бюджет. Цанка Ганева предупреди, че дофинансирането ще бъде максимално ограничено и разчетено според реалните възможности. Преходният остатък от миналата година е 1 млн. лв., колкото е и направеното дофинансиране. В този смисъл директорите, като първостепенни разпоредители на бюджета, следва добре да си правят сметката, без ненужни разходи, каквито например са сторени в края на годината със закупуване на резервни части за компютри за 14 хил.лв. или заплащане монтаж на климатици, повече от стойността на уредите. Сред предстоящите текущи задачи от директорите се поиска точна справка за броя на учениците, информация за проектите, по които се работи, и заявки за предстоящите ученически игри.

   

0 коментарa

Виж още