Държавата прехвърли свой имот на Община Казанлък

Държавата прехвърли свой имот на Община Казанлък

Тази седмица /9.11.2016г./ на заседание на Министерски съвет официално бе взето решение за предоставяне на имот в собственост на Община Казанлък. До този момент имотът е бил публична държавна собственост, с това решение е обявен за частна държавна собственост. Това дава възможност да се прехвърли безвъзмездно в собственост на Община Казанлък.

На територията на имота се намира стопанство с 21 сгради. Преди много години, в местността “Ала баир“ в град Казанлък са застроени 50213 кв.м. Още тогава абсолютно всички постройки са използвани за отглеждане на животни като са били изградени съгласно изискванията за това.

Община Казанлък е инициатор на безвъзмездното прехвърляне на имота. Тя отчита изключителната локация на постройките и отчита тяхната пригодност, като идеални за подобен вид работа. Целта е дейността на животновъдите, които развиват този бизнес да бъде облекчена и улеснена.

Основната идея за искането на имота е да бъде решен проблема с отглеждането на животни в района на Старата река. Там се намират и тенис кортовете в града. Така ще се улесни и придвижването на животните до пасищата, при пресичането на главния път Шипка – Казанлък.

   

0 коментарa

Виж още