Държавните и общинските фирми без търг ще продават имоти

Държавните и общинските фирми без търг ще продават имоти

Това предвиждат промени в Закона за насърчаване на инвестициите, приети от кабинета. Законът е приведен в съответствие с Регламент на ЕС,свързан с деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар. Предвижда се и по-гъвкав подход за прилагане на правилата за държавните помощи спрямо инвеститори. Едноличните държавни или общински дружества ще могат без конкурс да заменят и наемат имоти. Ще се иска само писмено разрешение от едноличния собственик на капитала и писмено съгласие от министъра на икономиката и енергетиката. С промените инвеститори ще могат да придобиват държавни и общински имоти на по-ниски от пазарните цени. Стойността обаче не може да е по-малка от данъчната им оценка.

   

0 коментарa

Виж още