Д-р Евгения Иванова,ст.н.с.2 степен е временно изпълняващ длъжността "директор" на Историческия музей

Д-р Евгения Иванова,ст.н.с.2 степен е временно изпълняващ длъжността "директор" на Историческия музей

С допълнително споразумение към трудов договор д-р Евгения Иванова, ст.н.с. 2 степен в Регионален исторически музей-Стара Загора е преназначена за „директор” на РИМ-Стара Загора за времето докато длъжноста бъде заета въз основа на конкурс. Кметът на Община Стара Загора благодари на Светла Димитрова, досегашен директор на РИМ за работата и през мандата, за успешното пребазиране и откриване на новата сграда и експозиция на музея, което стана празник на града. „В началото на годината проведохме конкурс за директор на Регионална библиотека „Захарий Княжески”, който бе отлаган 7 поредни години. Изпълняващият длъжността тогава Снежана Маринова спечели този конкурс, а в комисията имаше авторитетни представители на Министерство на културата и на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии (СВУБИТ)” – каза проф.Светлин Танчев. „Предстои да обявим конкурс и за длъжността директор на РИМ-Стара Загора като публикуваме условията и поканим авторитети в областта за членове на комисията. Необходимо е да изслушаме вижданията за развитието на музея в новите условия – в новата сграда, с новите възможности за писане и кандидатстване по програми за развитие на туризъм, с вижданията за работата с деца и младежи и т.н. В този смисъл конкурс ще има и на него ще могат да се явят всички, които имат ясна и добре защитена концепция по тези и други теми, свързани с бъдещето на Регионален исторически музей-Стара Загора. Институцията заслужава директорът и да защити най-добрата концепция в условията на динамично променящата се действителност и възможности за развитие у нас” – каза кметът на Община Стара Загора.

   

0 коментарa

Виж още