ЕВН България Топлофикация изгражда нов топлопровод в Пловдив

ЕВН България Топлофикация изгражда нов топлопровод в Пловдив

ЕВН България Топлофикация стартира изграждане на нов разпределителен и присъединителен топлопровод в централната част на гр. Пловдив. Проектът включва полагане на нова мрежа с дължина 410 метра. Инвестицията за обекта възлиза общо на 247 000 лв. Тя се реализира в резултат на изпълнение на Обществена поръчка от Община Пловдив за топлоснабдяване на сградата на Многофункционален социален център на Български Червен кръст, намираща се на ул. „Изток” №48. Строително-ремонтните дейности ще бъдат на два етапа и предвиждат следните дейности: етап 1 - изкопни дейности и пълно затваряне на улица „Лъджене“ в участъка от ул. „Емил Зола“ до пресечка с ул. „Изток“– от 19.08.2013 г. до 30.09.2013 г. етап 2 - изкопни дейности и пълно затваряне на улица „Изток“ в участъка от ул. „Мадара“ до пресечка с ул. „Бунар Хисар“ – от 17.09.2013 г. до 18.10.2013 г. С цел запазване на максималния комфорт на гражданите по време на изкопните дейности дружеството има готовност да подсигури преминаването на пешеходци. Спецификата на строителните работи изисква достъпът до гаражите и паркирането на посочените улици да бъде ограничен. Полагането на топлопреносна мрежа от дружеството се извършва по съгласуван проект с общинската администрация и КАТ.

   

0 коментарa

Виж още