Европейската комисия похвали бюджетната стратегия на България

Европейската комисия похвали бюджетната стратегия на България

Европейската комисия похвали бюджетната стратегия на България и призова правителството да поддържа досегашната макроикономическа политика. Еврокомисарят по икономическите и валутните въпроси Хоакин Алмуния направи преглед на бюджетната и финансовата стабилност на 17 държави от ЕС, като заяви, че може да постави България в една и съща група с високоразвитите скандинавски страни. В момент, в който повечето европейски държави са изправени пред бюджетен дефицит, комисар Алмуния постави скандинавските страни и България в една група като единствените, които очакват бюджетен излишък. Разликата между техните икономики е голяма по отношение на други показатели, като БВП на глава от населението, но що се отнася до публичните финанси, наистина мога да поставя България редом със скандинавските държави, обясни Хоакин Алмуния. Той все пак добави, че България може да се окаже в слаба позиция заради големия си дефицит по текущата сметка, както и за това, че залага твърде много на чуждите инвеститори, чиято активност обаче намалява. Към одобрената днес конвергентна програма на България, обобщаваща основните макроикономически показатели и мерки, ЕК добавя и следните препоръки – спешно приемане на политики за намаляване на външния дефицит и баланс между ръста на заплатите и производителността на труда. Другата препоръка на ЕК е да се подобри качеството на публичните разходи у нас, като се укрепи административния капацитет и се ускорят реформите.

   

0 коментарa

Виж още