Европейска седмица на гората

Европейска седмица на гората

Временна приемна за консултиране на гражадни , собственици на гори и природолюбители се организира в Регионалното управление на горите в Стара Загора.Експерти ще отговарят на въпросите, свързани със стопанисване, ползване и възстановяване на горски ресурси и нормативни документи регламентиращи тези дейности в земите от горския фонд. Инициативата е част от Европейската седмица на гората, която се отбелязва за първи път в рамките на страните от съюза . Европейската седмица на гората се организира от Европейската комисия, ООН, Министерската конференция за защитата на горите в Европа (MCPFE) и Франция, като председателстваща Европейския съюз в този период. Целта е да се отбележи значението на горите за смекчаване на климатичните промени, за поддържане на европейските водни ресурси и за защитаване на околната среда. В България има над 4 мил. хектара гори, които покриват близо 37% от територията на страната ни. Лесовъдството и горската индустрия като цяло допринасят между 1% и 2% към Брутния вътрешен продукт на страната. Държавната агенция по горите организира над 60 събития в цялата страна за популяризирането и опазването на българската гора - залесяване на нови горски площи, възстановяване на местообитания на застрашени животни и птици, почистване на зелени площи в природни паркове, посещения до значими природни обекти, изнасяне на презентации за ролята на гората в опазването на околната среда .

   

0 коментарa

Виж още