Европейският институт за иновации и технологии започва работа

Европейският институт за иновации и технологии започва работа

Европейският институт за иновации и технологии започва да функционира. Той е водеща инициатива на Европейския съюз за насърчаване на иновациите в Европа. Стартът беше даден с първото заседание на Управителния съвет на Института, състояло се на 15.09.2008 г. в Будапеща. На официалното откриване са присъствали министър-председателя Ференц Дюрчани, както и президентът на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу и комисарят за образованието, обучението, културата и младежта Ян Фигел. Целта на Европейския институт за иновации и технологии е да направи европейските иновации синоним на най-високи научни постижения и да предостави нови решения в изключително важни области като изменението на климата, възобновяемата енергия или следващото поколение информационни и комуникационни технологии. Институтът ще привлича и задържа най-талантливите студенти, изследователи и служители от цяла Европа и света и в своята същност е ценна придобивка в областта на организацията на научните изследвания и иновациите в Европейския съюз. Той ще генерира нови идеи и ще подпомага реализацията им. По думите на президента на Комисията Барозу той е важен етап в усилията за практическото реализиране на петата свобода - свободното движение на знания. Важен акцент в работата на Европейският институт за иновации и технологии е ангажирането на деловите среди, тъй като се отчита фактът, че именно липсата на финансирани от бизнеса научни изследвания и развойна дейност е причина за почти 85-процентното изоставане на Европейския съюз спрямо САЩ. В задачите на Управителния съвет на Института се включват стратегическата ориентация на ЕИТ, избора, мониторинга и оценката на оперативната база на ЕИТ, т.нар. общности на знания и иновации. 18-те членове на Съвета идват от света на бизнеса, на висшето образование и научните изследвания и имат доказан професионален опит в иновациите на най-високо равнище. Очаква се на първото си заседание Управителния съвет на Европейския институт за иновации и технологии да избере председателя си и останалите четирима членове на Изпълнителния комитет. Освен това Съветът ще обсъди и програмата си до 2010 г.

   

0 коментарa

Виж още