Европейско гражданство... не само думи, а конкретни права

Европейско гражданство... не само думи, а конкретни права

„Човешкото достойнство е ненакърнимо, то трябва да се зачита и защитава”, гласи член 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Това, както и всички останали наши права като европейски граждани ще научим от пътуващата информационна кампания на тема: „Европейско гражданство... не само думи, а конкретни права”. "Кампанията е под формата на презентационно турне", каза аниматорът Теодора Евдокимова. „Целта ни е да запознаем българските граждани с техните права и с начините, по които могат да се защитят, ако тези техни права бъдат нарушени.” Правата на гражданите на Европейския съюз включват това да избират и да бъдат избирани на местните и европейски избори в държавата-членка, в която пребивават, правото им на добра администрация от европейските институции, както и правото да се движи и пребивава свободно на територията на Европейския съюз. Информационната кампания стартира на 11 ноември и до 22 ноември ще обиколи 20 български града. Презентационният щанд на пътуващата иформационна кампания е разположен на пешеходната зона пред сградата на община Стара Загора.

   

0 коментарa

Виж още