Единен интернет портал ще осведомява гражданите за всеки издаден съдебен акт

Единен интернет портал ще осведомява гражданите за всеки издаден съдебен акт

Всеки съдебен акт ще бъде достъпен за гражданите в единен интернет портал. Тази възможност ще бъде предоставена на гражданите чрез изработването на единен портал, във връзка с работата по проекта “Административен капацитет” от Висшия съдебен съвет (ВСС). “Това е първият проект, който печели ВСС, стана ясно на представянето на проекта по Оперативна програма “Административен капацитет” на тема “Обновени информационни системи за по-добро обслужване. Нормативна уредба на електронното правосъдие”. Това каза Иван Димов, председател на постоянната комисия по Съвета и член на ВСС. “Договорът за стартиране на проекта е сключен на 3 ноември, 2008 г. Искаме да има контрол върху дейността на вещи лица, както и всеки гражданин да се запознава директно с всеки съдебен акт, издаден от който и да е съд”, каза още Иван Димов. Възможността всеки гражданин да проследява актовете, които иска, ще става чрез въвеждането на единен портал, в който ще бъде събрана информацията. Досега това е можело да се осъществи само чрез отделните сайтове на конкретен съд. Повече прозрачност и достъпност са главните цели, които се поставя ВСС при осъществяванеот на проекта. Очаква се в рамките на проекта да бъде създадена база данни с вещи лица, която да сложи край на куриози като този да се призовават отдавна починали лица. Изпълнители по проекта са фирми, между които “Информационно обслужване” АД, “Siemens” ООД, “Латона България” и др. Проектът се финансира от Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Р България. Общата му стойност е 2 013 470 лева.

   

0 коментарa

Виж още