Единствено местните данъци нарастват тази година

Единствено местните данъци нарастват тази година

коментира в-к Наблюдател Местните данъци и такси може би са единствените, при които е вероятно да изпитаме по-висока тежест през тази година. Макар това да не е сигурно нагласите в повечето общини са именно за по-високо облагане, а новият им размер ще стане ясен най-късно в края на този месец. В края на миналата година беше утвърдено повишаването на данъчните оценки за недвижими имоти с 50%. Мярката има за цел да свие разликите между пазарните цени за имуществото, по които се сключват сделки и изключително ниските оценки, върху които се облагат. Успоредно с покачването на оценката обаче законодателите свалиха от 3 на 2 промила максималната ставка, с която може да се обложат имотите през следващата година. Така в условията на 50% по-висока оценка и на паралелно сливане на горната граница през тази година максимално възможният размер на данък сгради ще е същият като през миналата. Изменение все пак ще има ако общините не коригират миналогодишните ставки или приемат напълно нови. Либерално настроените общини пък ще имат възможност дори да зарадват своите граждани и фирми с по-нисък данък. . Възможността за това се отвори, след като долната граница на ставките бе занижена от миналогодишните 1,5 на 0,5 промила. За улеснение на данъкоплатците отново е предвидена възможността за разсрочено плащане. То може да се направи на четири вноски, които ще се правят съответно между 1 март и 30 април, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември. Ако обаче някой внесе до 30 април цялата дължима сума, той би получил отстъпка в размер на 5 % от задължението си. Отново е налице облекчение на гражданите. Те следва да плащат само половината от размера на дължимия данък за имот , когато той се води за тяхно основно жилище. Другата новост в закона променя и облагането при дарение и наследство на недвижими имоти. Необлагаемата стойност пада повече от три пъти- от 250 хил. лева до 70 хил. лева. В тази част на закона обаче също има частична компенсация с намаляване на ставките за облагане. При братя и сестри ще варират от 0.4 до 0.8% вместо досегашните от 0.7 до 1.4%. За всички останали досегашният данък в рамките на 5% до 10% ще стане от 3.3 до 6.6%. Непроменената остава методиката за изчисление на данъка върху превозните средства. За леки автомобили общинският съвет определя размера на данъка с наредбата съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство. За такса смет законодателството също не предвижда съществени изменения. Дадена е възможност общините сами да конкретизират размера й. Повишение би могло да се очаква само ако те продължат да я изчисляват на база данъчната оценка на имотите. От началото на тази година всяко домакинство и фирма предстои да бъдат уведомени от своята община за размера на дължимата такса и срока за нейното плащане. Общинските съвети следва да определят размера на местните данъци в срок до 31 януари 2009 г. В противен случай законът постановява да се прилагат миналогодишните размери на данъците, утвърдени от закона.

   

0 коментарa

Виж още