Едноличните търговци ще плащат 15% данък

Едноличните търговци ще плащат 15% данък

Доходите от стопанска дейност на едноличните търговци, получени през 2008 г., се облагат със ставка от 15 процента, съобщиха от Националната агенция за приходите, ръководена от Мария Мургина, информира Монитор. В същото време за доходите, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, всички физически лица ще заплащат 10 на сто данък. Така, например, търговец, чиято дейност е производство на сладкарски изделия, ще заплати 15 процента върху доходите си от реализацията на продукцията си. В същото време ако собственикът получи хонорар по граждански договор, този доход ще се обложи с данък от 10 на сто. Едноличните търговци, които през 2008 г. не са осъществявали стопанска дейност, не са задължени да подават декларация през 2009 г. Декларацията за облагане на доходите на физическите лица може да бъде изтеглена от интернет сайта на Националната агенция за приходите (НАП) - www.nap.bg. Формулярите се подават до 30 април 2009 г., като декларираният данък за довнасяне по годишната декларация трябва да бъде внесен също до края на април. Точно 5 процента отстъпка от данъка за довнасяне получават онези физически лица, които подадат декларацията си за доходите и внесат дължимия данък до 10 февруари 2009 г. Същата отстъпка ползват гражданите, които изпратят декларацията си по електронен път, подписана с електронен подпис в срок до 30 април 2009 г. Клиентите на НАП могат да ползват само едната отстъпка, отбелязват от агенцията. Както през миналата година, клиентите на НАП ще подават само онези приложения от декларацията, които са попълнили, тоест няма да се налага да разпечатват и подават цялата данъчна декларация. Декларацията за доходите и всички нейни приложения са публикувани в Интернет във формат, който позволява да бъдат попълнени електронно. Очаква се до 15 януари да има възможност чрез сайта на НАП да се попълват декларации чрез автоматично създаване на баркод. В офисите на НАП ще се приемат разпечатани от Интернет образци на декларации, включително ксерокопия.

   

0 коментарa

Виж още