Ежегодни награди за инженери на НТС

Ежегодни награди за инженери на НТС

13-тите ежегодни награди за инженери раздадоха от Научно техническия съюз в Стара Загора. Да възроди състезанията за конструиране на роботи през следващата година е една от амбициите на председателя на съюза доц. д-р Владимир Заманов. За тринадесети пореден път НТС присъди награди на изявени специалисти с принос през годината в направленията: автоматика, информатика и електроника; електротехника; минно дело и геология; машиностроене; строителство и архитектура; геодезия и земеустройство; хидротехника; химия и екология; земеделие; икономика; индустриален мениджмънт; лесовъдство; популяризиране на науката и техниката.Парични и предметни награди за изявените старозагорски инженери тази година осигуряват 15 фирми – спонсори.Традиционните награди, които НТС – Стара Загора връчва са грамота и пясъчен часовник.До сега няма човек отличен два поредни пъти в една и съща категория- каза още доц. Заманов. Той сподели още, че една от бъдещите му цели е да възроди сътезанията между университетите в страната по констриуране на роботи. Най-вероятно тази идея ще се реализира преди 8 декември 2009 година.И днес има жив интерес към организацията , като нейните членове към края на месец май, когато се е провело Общото събрание наброяват 418 души. 14 са регионалните звена на Научно-техническия съюз - припомни доц. Заманов.

   

0 коментарa

Виж още