Еквилибриум представя добри практики в София

Еквилибриум представя добри практики в София

Русенското сдружение „Еквилибриум“ представя днес в София добри практики от работата си в програмата на международна конференция „Родителите са родители“. Форумът се организира от Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца “ФИЦЕ-България”, по съвместен проект с Холандски институт за младежта и се финансира от Министерство на здравето, грижата и спорта на Кралство Нидерландия. „Еквилибриум“ споделя пред аудиторията своя опит от успешно приключилия, първи за България, проект за деинституционализация на Дома за медико-социални грижи за деца в град Тетевен. 30 деца от региона на Западна България се върнаха обратно при собствените си родители, бяха осиновени или получиха нови семейства.

   

0 коментарa

Виж още