Екипи на Консорциум „Титан София Център” ДЗЗД продължават миенето по карета в район „Средец”

Екипи на Консорциум „Титан София Център” ДЗЗД продължават миенето по карета в район „Средец”

По време на дейността от 7.30 ч. до 16.30 ч. се забранява движението, престоя и паркирането на улиците, попадащи в съответните зони / карета/. За същия времеви период ще бъдат закривани участъците от „синя зона” и „служебен абонамент”, а гражданите ще бъдат уведомяване предварително с информационни листовки, които молим да не се разлепват от поставените места. Консорциум „Титан София Център”ДЗЗД ще осигури поставянето на съответните знаци по временната организация на движението в съответствие със съгласувания график. По време на лятното миене ще бъде осигурен авариен екип на „Софийска вода”, който да работи при възникване на проблеми с оттичане на отпадните води в дъждоприемните шахти. Фирмите “БТК-VIVACOM” АД, “Топлофикация-София” АД, “ЧЕЗ Разпределение България” АД, “Улично осветление” ЕАД се задължават да оказват съдействие и своевременно да отстранят проблемите по шахтите, настилките, тротоарите и пътните платна в същия период, съобразно своите задължения. Преди измиване на каретата, Центърът за градска мобилност ще направи преглед на всички свои съоръжения и ще отстрани повредите. В този интервал от време собствениците и водачи на ППС, следва доброволно да преместят автомобилите си, с цел качествено извършване на дейността. Непреместените от собствениците автомобили ще бъдат принудително преместени, като за новото им местоположение информация се получава от съответното РУП. Благодарим за съдействието на гражданите. График за миене на улици в периода от 27 автуст до 4 септември На 27.08.2012 г./ понеделник/ ще се мият улиците заключени в карето: бул. „Витоша”, ул. „Леге”, бул. „Цар Освободител”, ул. „Алабин” и бул. „Княз Дондуков” На 28.08.2012 г. / вторник / ще се мият улиците заключени в карето: ,ул. „Граф Игнатиев”, ул. „Леге”, ул. „Дякон Игнатий” и бул. „Цар Освободител”. На 29.08.2012 г. / сряда / ще се мият улиците заключени в карето: ул. „Граф Игнатиев”, ул. „Г.С.Раковски”, ул. „Дякон Игнатий” и бул. „Цар Освободител”. На 30.08.2012 г. / четвъртък / ще се мият улиците заключени в карето: ул. „Граф Игнатиев”, ул. „.Г.С.Раковски”, ул. „6-ти септември” и бул. „Цар Освободител”. На 31.08.2012 г. / петък / ще се мият улиците заключени в карето: ул. „Граф Игнатиев”, бул. „В.Левски”, ул. „6-ти септември” и ул. „Гурко”. На 03.09.2012 г. / понеделник / ще се мият улиците заключени в карето: ул. „Славянска” , бул. „В.Левски”, ул. „6-ти септември” и ул. „Гурко”. На 04.09.2012 г. / вторник / ще се мият улиците заключени в карето: ул. „Славянска” , бул. „В.Левски”, ул. „6-ти септември” и бул. „Цар Освободител”.

   

0 коментарa

Виж още