Екозащитници и собственици на имоти около парк „Бедечка“ ще протестират паралелно в Стара Загора тази вечер

Екозащитници и собственици на имоти около парк „Бедечка“ ще протестират паралелно в Стара Загора тази вечер

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров разреши провеждането на митинг - протест на собствениците на имоти около парк „Бедечка” на 30.01.2013г. в часовете от 18:00 часа до 20:00 часа, до шадравана в парк „Пети октомври”. Разрешението е по повод на подадено Уведомление, депозирано в Община Стара Загора. Съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите и Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора, мероприятието следва да се проведе при спазване на мерките за безопасност, като отговорността за безпроблемното протичане е на организаторите. Уведомителното писмо е изпратено до тях, след заповед на кмета, с която отказва да разреши провеждането на протеста на 30.01.2013г. от 18:00 часа пред сградата на Община Стара Загора. Единият от мотивите за отказа е, че съгласно чл.8 от Закона за събранията, митингите и манифестациите подаденото уведомление трябва да съдържа името на организатора, целта, мястото и времето на събитието, а Уведомлението изхожда от гражданско сдружение „Бахчи Бедечка”, а като отговорници по провеждане на мероприятието са посочени шест физически лица. Самото уведомление е само с един подпис, без да е ясно кой точно е авторът му. Отказът е и във връзка с постъпило преди това друго уведомление от Йордан Йорданов - представител на еко организация за провеждането на шествие-протест против застрояването на парк „Бедечка” на същата дата - 30.01.2013г., в същите часове от 18:00 часа до 20:00 часа. Издаденото разрешение от общината е с начална точка на маршрута - пешеходната зона на бул. „Цар Симеон Велики” от пресечката с бул. „Св. Патриарх Евтимий”. Шествието ще премине на запад по пешеходната зона на бул. „Цар Симеон Велики” и ще завърши пред сградата на Община Стара Загора. На собствениците на земи в парка е предложено да променят времето или мястото на събранието, защото съвпадат с протеста, изразяващ противоположни мнения и възгледи, което е предпоставка за нарушаване на обществения ред, но те са отказали. Въпреки че провеждането на двете мероприятия с противоположни мнения и възгледи в един и същ ден, час и на близки по разстояние места, може да доведе до сблъсък между участниците в мероприятията, кметът Живко Тодоров настоя да се осъществи мероприятието на собствениците на земи в парк Бедечка в същия час, който са избрали, но на определеното за целта място. Предприети са всички мерки по охраната и безпроблемното осъществяване на двете мероприятия.

   

0 коментарa

Виж още