Еколози и жители на Зимница се борят за естествен зелен пояс

Еколози и жители на Зимница се борят за естествен зелен пояс

От "Гражданска защита" разпоредили на "Напоителни системи" да почистят растителността Преди седмица жители на с. Зимница, Община Мъглиж, са потърсили помощта на "Зелени Балкани", Стара Загора, за спасяване на естествен зелен пояс северно от селото. Според Ивайло Клисуров от "Зелени Балкани", става въпрос за отдавна неподдържан отводнителен канал на "Напоителни системи". Трудно можело да се говори дори за канал, тъй като през него можело да се мине с кола на четири места, уточни природозащитникът. И допълни, че дърветата тук растат от 40 години и че сега явно някой е вдигнал мерника на дървесината. Така, по изпитаната схема за почистване на речни корита, станала реалност след заповед на бившия земеделски министър Венцислав Върбанов от 1998 г., дебелите дървета се изсичали, а клоните се хвърляли в реките и каналите. "Нямаме много възможности, тъй като естественият зелен пояс, който пази къщите на селото от силния северен вятър, не влиза в Натура 2000", призна Клисуров. Въпреки това от "Зелени Балкани" са сезирали областния управител, кмета на Мъглиж и "Напоителни системи", имат и становище от РИОСВ. На този етап имало реакция само от областния управител Мария Нейкова, която поискала обяснение от мъглижкия градоначалник кой е дал разрешение за изсичането на дърветата. Според еколозите, почистването на отводнителния канал е преустановено, а жителите на Зимница са събрали над 200 подписа в защита на зеления си пояс. Според управителя на "Напоителни системи", клон Стара Загора, Хюсеин Кехайов обаче, изсичането на растителността е тяхно задължение, още повече, че това били и изискванията на "Гражданска защита". Каналът действал, а местата, през които минавали коли, били с тръби за оттичането на водата. Дърветата пък били остарели, а дървесината, предимно върба, не представлявала търговски интерес. За въпросния отводнителен канал не е имало процедура за възлагане на обществена поръчка, тъй като сумата била до 3000 лева. Отправени били покани към три фирми и спечелила тази, която предложила най-добри условия. Кехайов е в отпуск и не можа да си спомни името на фирмата, нито пък кога за последен път е почистван каналът. В замяна на това обаче той обеща още в понеделник да ни предостави цялата информация и да ни заведе на място. "По закон сме задължени да поддържаме тези съоръжения, носим отговорност, ако има щети вследствие на наводнения", уточни управителят. И допълни, че каналът ще се почисти, така както в момента се изсичала растителността на доста места в областта.

   

0 коментарa

Виж още