Екоминистърът открива пречиствателната станция на Варна

Екоминистърът открива пречиствателната станция на Варна

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът Кирил Йорданов ще направят официалното откриване на реконструираната и модернизирана пречиствателна станция за отпадъчни води на Варна. Церемонията ще се състои на площадката на пречиствателната станция в местността Клисе баир, на два км от село Тополи. Обектът, чиято стойност е 12 млн. евро, е изпълнен и финансиран по програма ИСПА. 75% от средствата са европейско финансиране, 25% е националното съфинансиране. В станцията са монтирани съоръжения за отстраняване на азот. С изпълнението на проекта се защитават Варненското езеро и близките плажове от замърсяване, причинено от заустване на битови и промишлени отпадъчни води, и се свежда до минимум неблагоприятното въздействие върху околната среда, като се подобряват значително условията за живот за хората от града и цялата черноморска и крайбрежна зона. Веднага след това министърът и варненският кмет ще подпишат договор за безвъзмездна финансова помощ за следващия етап за реконструкция и модернизация на Пречиствателна станция за отпадни води – Варна и изграждане на Канализационна помпена станция „Акациите” и тласкател. Стойността на договора е 38,7 милиона лева, той се финансира от Оперативна програма „Околна среда” и с изпълнението му ще бъдат решени най-сериозните проблеми с водния цикъл на града. Пречиствателната станция е с капацитет 450 хил. еквивалентни жители и ще пречиства 110 хил. куб. метра вода. При изпълнението на последния етап от реконструкцията на станцията се предвижда пълно пречистване на отпадъчните води, чрез изграждане на съоръжения за отстраняване на фосфор. Ще бъдат реконструирани и модернизирани съоръженията по линията на водата, както и съоръженията по линията за третиране на утайките. Към станцията ще бъдат присъединени всички градски части с изградена канализация, като по този начин ще се реши един от екологичните проблеми на града, а именно изливанията на замърсени води в Черно море. В рамките на визитата си министър Караджова ще посети и пречиствателната станция за отпадъчни води на курортен комплекс „Златни пясъци”, където предстои да бъде изградено дълбоководно заустване със средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към МОСВ в размер на почти 10 милиона лева. С отвеждането на пречистените отпадъчни води навътре в морето ще бъде преустановен рискът за туристите от изливането на недостатъчно добре пречистени отпадъчни води в близост до плажовете. То ще служи и след като пречиствателната станция бъде разширена и модернизирана със средства от Оперативна програма „Околна среда”.

   

0 коментарa

Виж още