ЕК призовава българския регулаторен орган да намали таксите за терминиране в мобилни мрежи

ЕК призовава българския регулаторен орган да намали таксите за терминиране в мобилни мрежи

В публикувано днес писмо Европейската комисия призовава българския регулаторен орган в областта на далекосъобщенията — Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), да вземе мерки за допълнително намаляване на таксите за терминиране в мобилни мрежи, които мобилните оператори налагат при прехвърлянето на повикване от клиент на друг оператор, съобщиха от пресслужбата на ЕК. Таксите за терминиране са важна съставна част от цената на повикване, когато потребителите се обаждат на абонат на друга мрежа. Те се включват в сметките на всеки потребител и се плащат от потребителя, който е направил повикването. През 2008 г. таксите за терминиране в мрежи за мобилни разговори в България, които са в размер на 15,09 евроцента/минута, са били най-високите в ЕС (средна такса в ЕС: 8,7 евроцента/минута). Комисията също така е поискала КРС да не прави разлика между фиксирани и мобилни мрежи, когато определя равнището на таксите за терминиране, и да прилага сходни такси за терминиране на мобилни телефонни повиквания, които са били направени от други мобилни и фиксирани мрежи. „Таксите за мобилно терминиране в България са най-високите в Европа. Радвам се, че КРС се е ангажирала с тяхното намаляване, но са необходими по-съществени понижения в краткосрочен план. За да може потребителите да се възползват от по-ниските цени на повикванията към мобилни телефони, е наложително таксите за услуги на едро за терминиране в мобилни мрежи да бъдат определени в съответствие с равнището на разходите на ефективно работещ оператор, а не над това равнище“, каза Вивиан Рединг, еврокомисар по въпросите на телекомуникацията.

   

0 коментарa

Виж още