Електронно обслужване в Общината?

Електронно обслужване в Общината?

Община Стара Загора ще работи по осъществяването на Проект „За по-добро електронно обслужване, чрез Електронното правителство” . Проектът е по Оперативна програма „Административен капацитет “, а целта му е да се подобри обслужването на гражданите и бизнеса , обясни в студиото на Дарик кафето от Стара Загора секретарят на Общината Николина Горова. На поредното си заседание утре общинските съветници трябва да дадат съгласие за кандидатстване по проекта, който е на стойност 800 хиляди лева. “Такова електронно обслужване ще даде възможност на хората, които имат електронен подпис да заявят искане за определена услуга от дома си, а не да идват в общината. Така ние ще можем да обработим информацията и да я върнем отново по електронен път на гражданите. Електронно обслужване има в развитите страни. То е голямо улеснение както за администрацията, така и за гражданите”, допълни Николина Горова. Тази година ще започнат да се осъществяват всички онези проекти, по които местната администрация кандидатства и по които се очакват средства. Тече процес на интеграция на информационните системи в общината. През тази година ще се работи и по реорганизация на архивите. “Общината има огромен архив, който е базиран на много места и търсенето на преписки е проблем”. "Ще се разгърне дейността по работата с малките населени места, за да можем да ги включим в интегрираната информационна система. Закупили сме компютри и всички необходими устройства, и имаме техническата готовност да го направим”, обясни Николина Горова. Много хора участват и в обмислянето на идеи по Програмата за развитие на селските райони. “Доцент Веска Шошева, ръководител на катедра „Социални дейности и спорт” към Тракийския университет, също ни потърси. Идеята й е студентите, които учат за социални работници да разширят стажа си. Всяка седмица да обикалят различни села, да се срещат с хората , да им четат и да организират живота им в пенсионерските клубове”, каза още секретарят на Общината Николина Горова.

   

0 коментарa

Виж още