Енерго Про прекъсна ел. захранването на жилищен блок „АОНСУ” в град Русе поради неплатени сметки

Енерго Про прекъсна ел. захранването на жилищен блок „АОНСУ” в град Русе поради неплатени сметки

Вчера 25 юли 2013 година, служители на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи посещават жилищен блок „АОНСУ” в град Русе, за да прекъснат електрозахранването на обекта, поради неплатени сметки за консумирана електроенергия в размер на 4300 лева. Освен това просрочено задължение, към момента текущата сметка за електроенергия на клиента възлиза на 3200 лева, чиито краен срок за плащане изтече на 22 юли 2013 година. Така общата сума на просрочените задължения е 7500 лева. Електрозахранването на обекта ще бъде възстановено след заплащане на сумата от 4300 лева, но ако в срок до 29 юли 2013 година включително собственикът не заплати и останалата сума от 3200 лева, предстои повторно прекъсване на електрозахранването. Към момента консумацията в целия блок се отчита от един електромер, независимо от това, че отделните помещения в него имат различни ползватели. Това създава неудобство на живущите в сградата. По техни думи те заплащат консумираната от тях електроенергия на собственика на сградата, който е клиент на ЕНЕРГО-ПРО, но въпреки това той от своя страна не погасява в срок задълженията за потребена в обекта електроенергия и дългът за съответния имот към дружество нараства. При изпълнение на служебните си задължения, служители на компанията станаха обект на недоволството на живущите в сградата.Разбираме неудобството на хората, живеещи там, но като компания, която предоставя услуга в обществен интерес, ние сме длъжни да третираме всички свои клиенти равнопоставено. В този смисъл, не бихме могли да си позволим да толерираме длъжници за сметка на всички останали клиенти, които заплащат сметките си в срок. Вариантите за решаване на създалата се ситуация предполагат да се пристъпи към процедура за промяна в схемата на присъединяване на обекта и съответно жилищата в сградата да се обособят като обекти със самостоятелно измерване на електрическа енергия. По този начин всеки самостоятелен обект в сградата ще има отделен електромер и живущите в него ще могат да заплащат индивидуално консумираната от тях електроенергия. Необходимо е собственикът на имота или упълномощено от него лице да подаде заявление в най-удобния за него център за обслужване на клиенти на компанията и съответно да заплати таксата за услугата съгласно определения ценоразпис за допълнителни услуги на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД. Документите, които трябва да се представят при подаване на заявлението са копие от нотариален акт, скица с обособения обект и съответното пълномощно. В 30 дневен срок, считано от датата на постъпване на заявлението, ще бъде изготвен предварителен договор или писмено становище за условията за разделяне на измерването в обекта към електроразпределителната мрежа.

   

0 коментарa

Виж още