ЕП предлага въвеждане на минимален доход в ЕС за борба с бедността

ЕП предлага въвеждане на минимален доход в ЕС за борба с бедността

Депутатите предложиха въвеждането на схеми за минимален доход във всички държави членки на ЕС като начин за борба с бедността в доклад по собствена инициатива, приет на 20 октомври. 17 октомври бе ден на ООН за изкореняване на бедността, а 2010 г. е Европейска година за борба с бедността, съобщиха за Агенция „Фокус” от пресслужбата на ЕП. В края на 2008 г. 17% от населението на ЕС, или близо 85 милиона души, са живели под прага на бедността. Равнището на риска за бедност е по-високо сред децата и младите хора до 17-годишна възраст (20%), отколкото за населението като цяло. 19% от възрастните хора също са изложени на повишен риск от бедност, подчертава резолюцията на Илда Фигуейредо (ЕОЛ/СЗЛ, Португалия), която беше приета от ЕП днес. Минимални доходи Въвеждането на схеми за минимален доход във всички държави членки на ЕС, състоящи се от конкретни мерки за финансово подпомагане на лицата с недостатъчни доходи, както и улесняване на достъпа до услуги, е един от най-ефективните начини за борба срещу бедността, гарантиране на адекватен жизнен стандарт и засилване на социалната интеграция, се казва в резолюцията. Схемите за минимален доход трябва да са в размер на 60% от средния доход в съответните държави членки, посочва одобреният текст, който призовава Европейската комисия да представи инициатива в тази област, която да доведе до разработване на план за действие на равнище ЕС. Алтернативните резолюции, предложени от групите С&Д, Зелени/ЕСА и ЕОЛ/СЗЛ, призоваващи за обща законодателна рамка на ЕС за минималния доход, не бяха одобрени от мнозинството от депутатите. Нарастващ брой на работещите бедни С резолюцията депутатите също така се стремят да привлекат вниманието към увеличаващия се брой на работещите бедни. Те подчертават, че минималната работна заплата винаги трябва да надвишава прага на бедността, а работниците, които поради редица причини са под прага на бедността, трябва да имат право на "безусловни" надбавки. Бедността, засягаща работещи лица, предполага несправедливи условия на труд и изисква усилия за промяна на това положение с оглед на равнищата на заплащане като цяло и равнищата на минималната заплата в частност, се отбелязва в резолюцията.

   

0 коментарa

Виж още