Ески джамия ще се реставрира

Ески джамия ще се реставрира

В града досега не е реализиран такъв мащабен проект като Проекта за консервация, реставрация и експониране на Ески джамия и създаване на Музей на религиите в гр. Стара Загора, за който Министерство на културата отделя 2 600 000 млн.лв.” – каза днес в Стара Загора заместник-министърът на културата Тодор Чобанов.Заместник-министърът подчерта, че Ески джамия в Стара Загора ще бъде реставрирана по този проект и ще бъде първият в страната музей на религиите. Предвижда се реставрация на покрива, укрепване на сградата, реставрация на стенописите, експониране на околното пространство и създаване на експозиция като “Музей на религиите”. Проектът включва още осигуряването на достъпна среда за инвалиди, изграждането на зала, в която могат да бъдат провеждани различни форуми. Заместник-министърът обяви още, че проектът се реализира от Министерството на културата с цел развитието на културния туризъм в региона. В следобеда Tодор Чобанов има среща с директори на културни институти от региона заедно с Областния управител Йордан Николов и кмета на Община Стара Загора проф.Светлин Танчев. „Още на първото заседание на Междуведомствения съвет съвместно с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма ще разгледаме предложения за промяна на мястото на Стара Загора в приетия Стратегически план за развитие на културния туризъм” – каза Тодор Чобанов. Той уточни изрично, че за разглеждане трябва да постъпят само мотивирани предложения с конкретна тема – т.е туристически пакет, който трябва да отличи уникалността на Стара Загора. „Стратегическият план за развитие на културния туризъм не е решение на съда, той е динамичен инструмент” – каза заместник-министърът. Според него Стара Загора може да присъства едновременно в няколко ЛОКУСа от Стратегическия план– както Пловдив. „Трябва да започнем съвсем скоро кампания за кандидата на България в Комитета за световно наследство към ЮНЕСКО, защото изборът ще е след две години и не бива да се пропуска този голям шанс за страната ни” – каза Тодор Чобанов. Той информира още че праисторическата Карановската могила като нов обект ще бъде предложена за включване в списъка на ЮНЕСКО, където от доста години нямаме предложени нови обекти. Другото предложение е за разширяване съдържанието на вече включения обект Казанлъшкато гробница като групов обект Казанлъшки гробници. От началото на следващата година ще заработи Инспекторат по опазване на историческото наследство към Министерство на културата и в градовете, средищни за 6-те Региона за планиране към Областните управи ще бъдат назначени след конкурс инспектори, които ще следят да не се разрушава историческото наследство. Обсъждат се и отпускането на 30 допълнителни бройки на регионалните музеи в страната – информира днес на срещата заместник-министър Чобанов.

   

0 коментарa

Виж още