ЕС взе решение за регулиране на пазара на свинско месо

ЕС взе решение за регулиране на пазара на свинско месо

На Комитета по обща организация на пазара на земеделски продукти в Брюксел бе взето решение да се подпомогне свиневъдството, което пострада от силното нарастване на цените на зърното и поевтиняването на продукцията им заради диоксиновата зараза в Германия. Подпомагането на сектора ще се извърши чрез прилагането на частно складиране за свинско месо, в очакване цените на продукцията да се стабилизират. Решението на Европейската комисия ще бъде публикувано в Официален вестник на ЕС в събота и ще се прилага от 01.02.2011 г. Комисията има право да вземе решение за предоставяне на помощ за частно складиране, при спад на цената под 103 % от референтната (1509.39 евро/тон). Тази помощ се прилага при ниски цени на свинското месо, както и при високи нива на производство. В случая помощта за частно складиране е насочена и към подпомагане на сектора на свинското месо във връзка с високите цени на фуража, които са определящи за нивото на разходи за производство на свинското месо. На тази помощ се гледа и като на контра мярка срещу диоксиновата криза в Германия, която се отразява много неблагоприятно на цените на свинското месо в Германия, Холандия, Белгия, като този негативен ефект се наблюдава и в другите страни-членки. България подкрепи предложението на Комисията, тъй като то се очаква да повлияе положително на сектора в страната. Европейският комисар по земеделие и развитие на селските райони Дачиан Чиолош обяви в понеделник на срещата на земеделските министри от ЕС в Брюксел, че е взел принципно решение за отпускане на тези помощи за частно складиране. За последен път земеделският сектор получава подобна подкрепа през 2007-2008 година, когато е финансирано от европейския бюджет, а около 100 000 тона бяха складирани. Вчера в МЗХ се състоя среща с Асоциацията на индустриалните свиневъди в България, за уточняване на бъдещи мерки за подкрепа на свиневъдния сектор.

   

0 коментарa

Виж още