Желанието за емиграция в младите хора намалява

Желанието за емиграция в младите хора намалява

За 4 години нагласите на българите да емигрират са паднали два пъти. Особено сред младите хора емигрантските нагласи за 4 години да емигрират в чужбина са се стопили двойно, се казва в представително социологическо изследване на Агенция "Медиана" на тема "Миграция, работна заплата, скрити плащания". В анализа, представен от социолога Кольо Колев, стана ясно, че има обръщане на нагласите и то на основната маса млади хора, като преди желанията им са били насочени изцяло навън, докато сега преобладаващата част от тях искат да останат в България. Структурата на емигрантския поток може да се проследи за периода 2002-2008 г., че докато преди висшистите в емиграция са били 17 %, то сега те са 9 %. Намаление има и в обема на средните специалисти, но се е увеличил броят на ниско квалифицираните работници за работа навън. На въпрос, колко са младите хора с планове за емиграция, данните сочат, че през 2006 г. те са били 16 %, а сега през 2008 те са 8 %, като само 4 % от тях са с конкретни планове. Извадката обхваща млади хора на възраст от 18-35 години. Промяна има и в отчетените причини за емиграция - икономическите обхващат 48 %, социалните 27 %, икономическите и социалните 15 % и е много по-слаба мотивацията за това по-семейни причини. За разлика от това изследването отчита, че 60 % от младите хора имат идеализираната представа за запада като за "земен рай", а 1/3 от тях са на мнение, че на запад няма бедни и мизерстващи. Същевременно социологическото проучване сочи, че около 20 % от хората, които са емигрирали, ще се върнат в страната в обозримо бъдеще. Това са около 300 000 хил. души. България постепенно завръща имиджа си на добро място за живеене, но все още не е завърнала имиджа си на добро място за изкарване на пари. "Миграционните нагласи и настроения са паднали два пъти. Ако преди една година масата млади хора са склони към миграция, сега те са склонни да останат в България", заяви Колев. Той изтъкна, че все повече квалифицираните специалисти си намират поле за реализация в рамките на страната. На въпрос колко смятате, че ще получавате, се оказва, че очакват средно да получават 1261 евро, което съотнесено с покупателната способност в страната е 1 100 лв. Така се получава парадоксът, че част от младите висшисти са готови да работят миячи, чистачи, гледачи на кучета. "Висококвалифицирани хора ще работят много по-интензивно и същевременно ще живеят много по-мизерно", сочи още изследването. "Определено има затихване на миграционните процеси, единствено не се забелязва такова от селата към града. Селата се обезлюдяват и ще продължават да се обезлюдяват", каза още социологът. Той посочи, че близо пет милиарда са нерегламентираните плащания на трудовия пазар. 48 % от хората на трудов договор получават нерегламентирани скрити плащания.

   

0 коментарa

Виж още