Живка Аладжова съдейства на Община Казанлък

Живка Аладжова съдейства на Община Казанлък

Областният управител на Стара Загора Живка Аладжова съдейства за безвъзмездното предоставяне в управление на община Казанлък на 6 тракийски гробници. Аладжова изрази положително становище пред министъра на културата д-р Петър Стоянович по искане на община Казанлък. С предоставянето на гробниците, които са имоти – публична държавна собственост, ще се даде възможност на община Казанлък да участва като бенефициент по различни европейски програми, се казва в становището на областния управител, изпратено до министър Стоянович. В мотивите се посочва още, че ще се разшири културната инфраструктура в Казанлък, ще се даде възможност за увеличаване на приходите от културен туризъм и сформирането на Общински фонд „Култура”, с цел опазване и поддържане на културните ценности.

   

0 коментарa

Виж още