Живко Тодоров: Стара Загора е общината с голям брой социални заведения и домове

Живко Тодоров: Стара Загора е общината с голям брой социални заведения и домове

Благодаря на екипа на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за това, че имаме възможност да бъдем бенефициенти по програмата за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск, защото Стара Загора е общината с голям брой социални заведения и домове. Това каза кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров при подписване на седем договора по схема BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”. „Този проект беше много важен за нас, за да създадем добри условия за децата в риск, така че наистина да могат да бъдат интегрирани от обществото. Много важно е самото общество да се научи да приема деца, които са в риск, с увреждания”, добави Тодоров. По думите му при първоначалното гласуване на проекта в Общинския съвет в Стара Загора е имало подписка от живущите в района, в който ще се изгражда едно от тези жилища, които не са искали да има подобни заведения. „Самите хора трябва да се научат да бъдат толерантни, да приемат и да помагат на такива деца в риск да се интегрират в обществото. Оттук нататък ни предстои да проведем добри публични търгове, така че да няма обжалване и да може в най-кратки срокове да започне изпълнението на проекта”, посочи Живко Тодоров. Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Калин Каменов добави, че с тази схема ще бъдат изведени 1700 деца от социалните институции. „Има програми за намиране на работа на децата. Екипът на Министерство на труда и социалната политика е създал такива мерки, проблемът е, че децата няма как да си намерят работа, тъй като повечето от тях не притежават трудови компетенции”, заяви Каменов. Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” Деница Николова добави, че проектите на общините за изграждане на центровете и защитените жилища са със заложен срок от 24 месеца за реализация, като всички общини вървят с различна скорост. „Би следвало към 2015 г. да бъдат изведени децата, към които в момента сме насочили усилията си”, каза още Николова. По думите й центровете за настаняване от семеен тип и защитените жилища ще бъдат изграждани в едни от най-добрите локации във всяко от населените места, в близост до медицински центрове, болници, детски градини, ясли, училища, така че децата да имат достъп до съответната среда, която им е необходима. Според нея две от общините бенефициенти вече са сключили договори за строително-монтажни дейности – Червен бряг и Ботевград.

   

0 коментарa

Виж още