Жителите на старозагорското село Яворово ще гласуват в Чирпан на референдума на 27 януари

Жителите на старозагорското село Яворово ще гласуват в Чирпан на референдума на 27 януари

На предстоящия на 27 януари 2013г. национален референдум жителите на новоприсъединеното към Община Стара Загора с. Яворово ще гласуват в Чирпан. Такова е решението на Централната избирателна комисия от 18.01.2013 г., във връзка с писмо на кмета на община Стара Загора Живко Тодоров, с което ги уведомява, че съгласно указ на президента на Република България, обнародван в „Държавен вестник", бр. 5 от 18 януари 2013 г., са утвърдени нови граници на община Чирпан и община Стара Загора, област Стара Загора. Централната избирателна комисия е сезирана с въпроса следва ли да се предприемат действия избирателната секция, образувана от община Чирпан в село Яворово, да бъде закрита и да бъде образувана избирателна секция в село Яворово към община Стара Загора. Според решението на ЦИК, образуваната секция в село Яворово, община Чирпан, запазва номера си, така както е определен със заповед на кмета на община Чирпан, област Стара Загора. Секционната избирателна комисия в село Яворово, ще получи всички необходими книжа и материали за националния референдум на 27 януари 2013 г. от Общинска администрация - Чирпан, съвместно с представители на РИК - Стара Загора, е записано оше в решението. Според него Секционната избирателна комисия в село Яворово, област Стара Загора, ще бъде транспортирана до РИК - Стара Загора от Общинска администрация - Чирпан. След предаване на протокола с резултатите от гласуването на РИК - Стара Загора и списъка за гласуването, останалите книжа и материали да бъдат предадени за съхранение на Общинска администрация – Чирпан, гласи решението на ЦИК.

   

0 коментарa

Виж още