Забраниха употребата на пиратки от деца

Забраниха употребата на пиратки от деца

Кметът на Община Стара Загора проф. Светлин Танчев издаде специална заповед във връзка с коледните и новогодишните празници. Разпорежда се на служителите от Oбщинската администрация и кметовете на населените места да вземат необходимите мерки за спазване на обществения ред. Ръководителите на фирми, учебни и здравни заведения трябва да осигурят охраната на сградите, за да не се допуснат кражби. Длъжностните лица да обърнат внимание на паровите инсталации, за недопускане на аварии и замръзвания през празничните дни. Началникът на Районното управление на МВР да осигури условия за спокойно протичане на службите в църквите на територията на общината, за да не се допуснат инциденти. През празничните дни абсолютно се забранява стрелбата с ловно оръжие на територията на общината, както и продажбата и употребата на пиратки, фойерверки, ракети и други пиротехнически средства от малолетни и непълнолетни. В случай на възникване на пожар, наводнения и други стихийни бедствия през празничните дни да се приведе в изпълнение общинският план за организиране на спасителни и аварийни дейности за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи. Разпоредено е на главните инспектори от Дирекция "Строителство и инвестиции" да извършат преглед на организацията по възстановяването на водоснабдяването, електроснабдяването и съобщителните връзки при аварийни ситуации. Главният експерт транспорт от отдел "Организация и контрол на транспорта" да организира нормализиране на междуселищния и градския транспорт при възникване на кризисни ситуации на територията на общината. Главният инспектор "Гражданска защита" да изготви график за дежурство през коледните и новогодишните празници от членовете на Общинска администрация и Щаба на кмета, за координиране на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи. Ръководителите на фирми, учреждения, организации и гражданите, нарушили Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора, подлежат на санкции. Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на зам.-кмета Велизар Балабанов.

   

0 коментарa

Виж още