Забранява се риболовът през 2010 г. в някои водни обекти на територията на страната

Забранява се риболовът през 2010 г. в някои водни обекти на територията на страната

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури налага забрана на риболова за цялата 2010 година в крайбрежните зони и вътрешни водоеми на страната с всякакъв вид риболовни уреди и средства, съгласно заповед на министъра на земеделието и храните, съобщиха от агенцията. Забраната е свързана с необходимостта от опазване на биологичното разнообразие и създаване на оптимални условия за естественото възпроизводство на популациите от риба и други водни организми в определените рибностопански обекти. Във водите на Черно море се забранява стопанският риболов в акваториите на пристанищата и буните с отдалеченост до 1 км от бреговата ивица, с изключение на риболова в зоните на действие на специализираните уреди за стопански риболов (даляни). Забранява се стопанският риболов с всякакъв вид тралиращи риболовни уреди в крайбрежнитс зони, както следва: от нос „Сиврибурун” до устието на р. Камчия в тримилната зона; от устието на р. Камчия до нос „Емине” в едномилната зона; в зоната, ограничена от бреговата ивица до линията нос „Емине” - фар „Несебър”; в зоната, ограничена от бреговата ивица до линията фар „Несебър” - с. Черноморец. Южен нос; от с. Черноморец, южен нос до устието на р. Резовска в едномилната зона. Забранените за риболов зони са отворени в периода от 15 септември до 15 ноември само за улов на сафрид при допустим прилов на други видове риба до 5 %. При наличие на прилов от квотирани видове след изчерпване на квотата те трябва да бъдат върнати във водата независимо от тяхното състояние. Забранява се стопанският риболов с всякакъв вид риболовни уреди и средства в радиус 500 м. от местата за вливане на топлите води на ТЕЦ "Варна" във Варненското езеро. Забранява се стопанският риболов с всякакъв вид риболовни уреди и средства в акваторията пред устията на реките, вливащи се в Черно море, в радиус 500 м. от средата на устието на притока. Забранява се риболовът с всякакъв вид риболовни уреди и средства в акваторията пред устието на р. Ропотамо, ограничена по права линия от нос "Кая" до нос "Св. Димитър". Във водите на българския участък на река Дунав се забранява стопанският риболов с всякакъв вид риболовни уреди и средства в акваторията пред устията на вливащите се в река Дунав притоци и канали в радиус 200 м. от средата на устието на съответния приток. Забранява се и риболовът в участъците на реките и водните обекти във вътрешните водоеми на страната по области.

   

0 коментарa

Виж още