Завърши реконструкцията на Младежкия дом в Казанлък

Завърши реконструкцията на Младежкия дом в Казанлък

Напълно ремонтиран и почти неузнаваем с новата си визия е Младежкият дом в Казанлък. Строително-ремонтните и строително-монтажните дейности са извършени по проект на Община Казанлък „Общинска сграда за младежки и спортни дейности“, който бе одобрен за финансиране и реализация през настоящата 2014 г. Със свое Решение № 1/05.03.2014 г. Управителният съвет на Проект „Красива България“ при Министерството на труда и социалната политика одобрява 40 проектопредложения. Един от тях е проектът на Община Казанлък за реконструкция на Младежкия дом в града. Проектът е по Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“. Строително-монтажните работи бяха възложени на фирма Ямбол, избран за изпълнител след проведена обществена поръчка. Извършена е пълна реконструкция на залите в сградата, на покрива и фасадата, обновено е околното пространство. Изграден е подстъп за хора с увреждания. Общата стойност на обекта е 178 976 лв., от които 50% са финансирани по проект „Красива България“, а останалите 50% са съфинансиране от бюджета на Община Казанлък

   

0 коментарa

Виж още