Задръстванията и лошата инфраструктура изнервят водачите

Задръстванията и лошата инфраструктура изнервят водачите

Гл. инспектор Делян Славов, началник на сектор Пътна полиция при ОД на МВР –Стара Загора, пред НАБЛЮДАТЕЛ Инспектор Славов, само с глоби ли ще намалим ПТП-тата по улиците ? Не разбира се, взискателният пътен контрол и свързаните с него санкции безспорно е един от основните инструменти, с които се стремим да влияем върху дисциплината на участниците в движението. Това е един от важните, но не и единствен фактор за ограничаване на пътната аварийност. За да имаме по-малко катастрофи, са нужни комплексни мерки, включващи и подобряване състоянието на пътищата и уличната мрежа. На последното заседание на Общинската комисия по безопасност на движение в Стара Загора, например бяха взети редица решения в тази посока. Планира се на редица уязвими места в града, където правите улици създават възможност за неразумен избор на скорост, да бъдат изградени съоръжения за принудитетелно успокояване на движението. Предстои обновяването на подвигнатата пешеходна пътека на ул.Августа Траяна в района на алеята към Аязмото и поставяне на нови – в района на моста на Крайречен и на Цар Симеон Велики - западно от кръстовището с Димчо Стаев. Има идея за изграждане на кръгово движение в района на Метро, което да намали високата конфликтност в този участък.. За да се избегнат задръствания и злополуки е необходимо изграждането на нови отсечки, разширяването на улиците с нови платна и пътни ленти, синхронизирането на светофарните уредби и активно работещи репатратори, които да освободят платната на улиците с интензивно движение от неправилно паркирали автомобили. Доколко лошата инфраструктура и зле обозначената маркировка са причина за злополуките? -Полицейският опит сочи, че най-честата причина за пътните злополуки, особено за тези с тежки последици е “задволанното устройство” – водачът на моторното превозно средство. Има много примери, в които след качествен ремонт на даден участък от пътя, пътната аварийност не намалява, дори напртив – по-добрите условия за пътуване дават възможност част от водачите да вземат рискови решения при избора на скорост, да предприемат рискови маневри. От друга страна лошите пътища, задръстванията, наличието на конфликтни точки ... всичко това изнервя голяма част водачите – те стават по-агресивни често - безразсъдни. Добрата инфраструктура създава комфорт за участниците на движението и е предпоставка за по-отговорното им поведение на пътя.

   

0 коментарa

Виж още