Задълженията за местни данъци и такса битови отпадъци могат да се плащат само в специализираните за това места

Задълженията за местни данъци и такса битови отпадъци могат да се плащат само в специализираните за това места

Дванадесет каси, разположени на територията на район „Приморски” (бул. ”Генерал Колев” №92) и в сградата на Изчислителния център (бул.”Сливница” №191), с работно време от 09,00 до 17,00 часа. Две каси на площад „Мусала” с работно време от 09,00 до 17,00 часа. Седем каси, създадени със съвместните усилия на община Варна и „Браво инвестмънтс” ООД, разположени както следва: район “Владислав Варненчик” - пазар „Кайсиева градина” (до „Еврофутбол”, между бл.215 и бл.217); район “Владислав Варненчик” – ІІІ микрорайон, до паркинга, разположен северно до вх.6 на бл.302 (зад автобусната спирка срещу “Кауфланд”); район “Младост” - ул. ”Под игото” и ул. ”Капитан Райчо”, до магазина за хранителни стоки; район “Одесос” - ул. ”Цар Петър” и ул. ”Александър Рачински”, бул. ”Генерел Колев” - спирка “Нептун”; район “Приморски” - ул. ”Роза” и ул. ”Ян Палах”, пазара срещу Палах център; район “Аспарухово” - бул. ”Народни будители” №1 (срещу ОУ ”Христо Ботев”, до павилиона за продажба на карти за градски транспорт, зад автобусната спирка); Централен кооперативен пазар. Работно време – всеки делничен ден от 8,30 до 19,00 часа, събота - от 09,00 до 12,00 часа. Друга възможност за заплащане на местните данъци и такса битови отпадъци е чрез пощенски запис или през банка. Община Варна предоставя възможност на всички физически и юридически лица да проверят задълженията си онлайн, чрез официалната електронна страница на община Варна www.varna.bg. Чрез въвеждане на ЕГН/ЕИК и входящ номер и дата на подадена от лицето данъчна декларация могат да се правят проверки на цялостния данъчен статус на съответното лице - задължения за текущата 2013 година, непогасени задължения за предходни години, последни плащания и дати, както и справка за декларирани имоти и превозни средства, както и закрити партиди. След 04.03.2013 г. всички желаещи ще могат да разпечатат и годишните си съобщения. Данъкът върху недвижимите имоти, данъкът върху превозните средства и таксата за битови отпадъци се заплащат на две равни вноски в следните срокове:до 30 юни и до 30 октомври. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.

   

0 коментарa

Виж още