„Заедно – за един по-добър живот”

„Заедно – за един по-добър живот”

Община Чирпан спечели и стартира проект „Заедно – за един по-добър живот” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, на стойност 241 226,96 лева. С реализацията на проекта Община Чирпан цели доразвитие на предоставяните услуги в Домашен социален патронаж – Чирпан, чрез създаване на „Звено за услуги в домашна среда”, като предпоставка за осигуряване на достоен живот и предоставяне на услуги в домашна среда за хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация. Община Чирпан обявява прием на заявления за ползване на почасови услуги в домашна среда от кандидат-потребители. Обявата за набиране на заявления и необходимите документи по образец, може да изтеглите от www.chirpan.bg/bg/projects/project/“zaedno-–-za-edin-po-dobar-zhivot”-13.html /"Документи за кандидат-потребители"/.

   

0 коментарa

Виж още