Закриват "Жилфонд" и "Дезинфекционна станция" във Варна

Закриват "Жилфонд" и "Дезинфекционна станция" във Варна

От 1-ви юли да започне ликвидацията на общинските фирми „Жилфонд“ и „Дезинфекционна станция – Варна“ решиха съветниците от правната, финансовата и комисията по собственост и стопанство. Те не се произнесоха със становище за „Общинска охранителна фирма“, тъй като се обединиха около идеята, че е добре преди това да се запознаят с икономически и финансов анализ на дейността й. Според кмета Кирил Йорданов трите фирми трябва да бъдат закрити, тъй като не са конкурентно способни, а тяхната дейност би могла да се изпълнява от общински предприятия със същата или сходна функция. Димитър Чутурков от БСП изрази несъгласие „Общинска охранителна фирма“ да се ликвидира, а на нейно място да функционира предприятието „Охрана Варна“, тъй като това би довело до излишно даване на средства за закупуване на нови коли, антени и оборудване. Мнението на градоначалника подкрепи съветникът Янко Станев, който обясни на колегите си, че трите общински фирми не печелят достатъчно и е необходимо процедурата по ликвидирането им да бъде отпушена. Таня Парушева от „Нашият град“ поиска да се направи обстоен анализ на работата им преди съветниците да се произнесат с решение. На заседанието тя попита защо новата структура на общинските предприятия е предимно управленска. Владимир Тонев от същата партия отбеляза, че приходите на общинските фирми идват предимно от наема, който получават от общински имоти.

   

0 коментарa

Виж още