Заменки на гори и земи само при обществен интерес

Заменки на гори и земи само при обществен интерес

Замени на гори и земи от държавния горски фонд със земи на трети лица ще се извършват само при осъществяване на проекти от обществен интерес. Това предвиждат промени в Закона за горите с вносител Марина Дикова (НДСВ), които депутатите приеха на първо четене. Парламентът одобри и законопроекта на председателя на комисията по земеделието и горите Васил Калинов (Коалиция за България) и група депутати, които предлагат да се премахне възможността гори и земи от държавния горски фонд да бъдат придобивани по силата на давностно владение. Проектът не допуска промяна на предназначението на гори и земи до 20 години след опожаряването им. Не се допуска промяна на предназначението на гори и земи от горския фонд, попадащи в ивицата с широчина 2 километра на Черноморското крайбрежие и около курортите с национално значение, както и на гори и земи, които представляват защитни горски пояси, опитни и географски култури, дендрариуми, островите по граничните реки, гори за защита на инженерните съоръжения, насаждения и градини за семепроизводство, горски разсадници, маточници, земи и гори от горския фонд, попадащи в защитени територии и защитени зони. Депутатите отхвърлиха промените в закона, внесени от Иван Сотиров от ОДС, който предлагаше Държавната агенция по горите да актуализира националната стратегия за устойчиво управление на горите. Отхвърлени бяха и промените, внесени от независимите депутати Минчо Христов и Стела Банкова.

   

0 коментарa

Виж още